Ännu ett julkort

 
 
 
Ett julkort gjort till världsutskickningen. Gjort i Pion Design och Maja Design papper.
Another christmas card made for the world! Made in Pion Design and Maja Design papers

Julkort/Christmas card

 
 
 
 
Börjar med ett av mina julkort som ska ut i världen.

One of my christmas card I made that is going out into the world
Gjort med papper från Maja Design och Pion Design